MARQUES

Sa Caldera

Fou la primera marca de l’empresa. Ambdues, empresa i marca, es crearen el 1988. Des de llavors ençà el disseny de la marca ha anat evolucionant segons les tendències del moment sense no deixar mai de banda l’origen del producte.

Can Tià

Sebastià Simó fou el fundador de la marca el 1980. Des dels orígens es dedicava exclusivament a elaborar sobrassada de porc negre, tot recuperant la raça autòctona que aleshores era en perill d’extinció. L’any 2011 fou adquirida per Embotits Sa Caldera SL amb la perspectiva d’ampliar l’oferta i amb l’esperit de mantenir i millorar la recepta original de Can Tià.

Can Balaguer

El 1959 Joan Sureda fundà la marca Can Balaguer a les seves instal·lacions situades a la vila d’Artà, al llevant de Mallorca. El 2011 Embotits Sa Caldera SL va tenir l’oportunitat d’afegir aquesta marca a la seva família. De llavors ençà és una de les marques germanes de l’empresa.